Dor Sharon

דור שרון, צלם עצמאי, בוגר המחלקה לאמנות בשנקר, חי ויוצר בתל אביב.

שרון מוצא מקורות השראה בתחומים רבים, ביניהן נושא השורשיות שמלווה את משפחתו. הוא נולד וגדל בקיבוץ רגבה, דור שלישי בארץ ושורשיו נטועים, בין היתר, במצרים, ומתחברים למלחמת העולם השנייה. בעבודותיו, בוחן שרון את ההיסטוריה המשפחתית שלו אל מול הישראליות העכשווית. חיפוש הדרך "הביתה" עוברת בתחנות רבות כמו בתי קברות יהודים, יערות בגרמניה, שדות בקיבוץ או בבית סבתא אשר מדברת רק ערבית. מקומות אלו מובילים אותו מבחינת עשייה ומשאירים אותו בחיפוש תמידי אחר זהותו: "האם אני יכול לחזור ולהיות שוב גרמני או מצרי? יתכן ואני הישראלי הפוסט כנעני? האם, אני התוצר שהתנועות הציניות רקחו במשך שנים?". באמצעות הצילום, אם אנלוגי או דיגיטלי, חוקר שרון את המציאות סביבו ואוסף פיסות של אינפורמציה ודימויים המקשרים אותו אל הקרקע ומציבים את שאלת הזהות במרכז. הצילום "של פעם", חוסר החדות המתאפיין בעומק, הם מקורות ההשראה של שרון, אשר יוצר צילומים אינטימיים היוצרים פיסות של מציאות. יחד עם המצלמה דור שרון מגיע למקומות נדחקים מן העבר ויוצר הווה ישראלי עכשווי משלו, כזה המתכתב עם הזהות הקולקטיבית של צעירים רבים בישראל.

Adonis

₪3600.00

Aurora

₪3600.00

ARIEL

₪3600.00

Lolita

₪3600.00