Lior Yahav

Banksy's Couch

ציור של ליאור יהב, בנושא בית, בסגנון ריאליזם, בטכניקה שמן על בד, מידות - גובה: 80 ס"מ, רוחב: 65 ס"מ

היצירה מוצגת בסניף פלורנטין - רח׳ אברבנאל 60, תל אביב. לפרטים ולהזמנה, התקשרו: 03-652-6061

₪4000.00

Yellow Beetle

ציור של ליאור יהב, בנושא כלי רכב, בסגנון ריאליזם, בטכניקה שמן על בד, מידות - גובה: 50 ס״מ, רוחב: 60 ס"מ

היצירה מוצגת בסניף פלורנטין - רח׳ אברבנאל 60, תל אביב. לפרטים ולהזמנה, התקשרו: 03-652-6061

₪2800.00

Couch with Hanger

ציור של ליאור יהב, בנושא בית, בסגנון ריאליזם, בטכניקה שמן על בד, מידות - גובה: 50 ס״מ, רוחב: 40 ס"מ

היצירה מוצגת בסניף פלורנטין - רח׳ אברבנאל 60, תל אביב. לפרטים ולהזמנה, התקשרו: 03-652-6061

₪2800.00

Couch and Roy

ציור של ליאור יהב, בנושא בית, בסגנון פיגורטיבי, בטכניקה שמן על בד, מידות - גובה: 90 ס"מ, רוחב: 120 ס"מ

היצירה מוצגת בסניף פלורנטין - רח׳ אברבנאל 60, תל אביב. לפרטים ולהזמנה, התקשרו: 03-652-6061

₪4000.00

Couch on Wallpaper

ציור של ליאור יהב, בנושא בית, בסגנון ריאליזם, בטכניקה שמן על בד, מידות - גובה: 90 ס"מ, רוחב: 60 ס"מ

היצירה מוצגת בסניף פלורנטין - רח׳ אברבנאל 60, תל אביב. לפרטים ולהזמנה, התקשרו: 03-652-6061

₪4000.00