אורן מרקוביץ׳

אורן מרקוביץ׳
אורן מרקוביץ׳

אורן מרקוביץ׳


orenmarkovitz@gmail.com

מרקוביץ הינו אמן רב תחומי,עכשווי היוצר במגוון מדיומים ומדיות. יליד הוד השרון,1983. מרקוביץ הינו בוגר המדרשה לאמנות בית-ברל,2011 בתואר b.e.d .
המדיומים העיקריים בהם הוא עובד ויוצר הם ציור ורישום. עם זאת מרקוביץ יוצר במגוון מדיות אחרות גם כן,כגון: פיסול,אובייקטים,כתיבה,שירה ומוסיקה, צילום(סטילס ווידאו-ארט) וכן אינסטליישנס.
עבודותיו מיוצרות לרוב בסדרות. כל סדרה שונה במהותה מהאחרת,הן בפן הטכני והן בפן הפורמליסטי והקונספטואלי,עקב חיפוש מתמיד אחר החדש והאחר. עבודותיו נמצאות באוספים פרטיים בעיקר,בארץ ובחו”ל.
אורן הינו גם פעיל פוליטי וחברתי המכניס בעבודותיו לא פעם את הנושאים הנ”ל.

לא נמצאו מוצרים התואמים את בחירתך.