רונה אביטן

רונה אביטן
רונה אביטן

רונה אביטן


roniavitan@gmail.com

רונה אביטן, ציירת ומעצבת גרפית אוטודידקטית.

מציירת בעיקר ציורים אישיים, כל ציור הוא הנצחה של רגע של  התבוננות אישית מתמשכת.

מאמינה שהיצירה קדמה ליוצר, היוצר הוא רק כלי להשתקפות, והמתבונן הוא השחקן המרכזי.

לא נמצאו מוצרים התואמים את בחירתך.